Ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj ubezpieczenia, które pozwala na szybki dostęp do opieki medycznej w prywatnych placówkach na terenie całego kraju. Klienci posiadający ubezpieczenie zdrowotne mają dostęp do dużej liczby lekarzy specjalistów bez skierowań oraz do badań diagnostycznych. Ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte osoby prywatne oraz całe rodziny.

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży: